بهمن

رویای در مورد اسلاید سنگ نماد مشکلات بی احساس است که شما را تحت الشعاع قرار و یا گرفتن شما را خاموش نگهبان. بسیاری از کیه، مشکلات نیت شدید از آنجایی که آنها به راحتی ناپدید نمی شوند. اسلاید سنگ نیز می تواند نمایندگی از تشدید ناگهانی یا غیر منتظره از مشکلات بسیار دشوار است. هر چیزی که می تواند اشتباه پیش برود، همه چیز در یک زمان اتفاق می افتد. شگفتی بدترین حالت سناریو در زندگی شما. یه تراژدی ناگهانی