وپس

رویاپردازی و دیدن یک وسپا نماد مبهم رویاها است. رویای آن می تواند نماد مشکلات و خطر پیش رو برای شما. شما می توانید خشم و خوی خود را ترک به بهترین از شما. خواب است که شما توسط یک wasp خفه, نشانه ای از انتقام و نگرش کیه توز است. همچنین ممکن است نشان دهنده برخی از مشاهده قوی است.