پرندگان دو

رویای در مورد پرنده Dodo نماد شما و یا شخص دیگری که با غرور فکر می کند آنها بهتر از مردم دیگر در حالی که انجام کاری احمقانه است. به دیگران بگویید که شما بیش از حد برای آنها خوب زمانی که شما از خودتان آگاه مسخره است. جسارت آشکار. تضمین بی رحمی و بی رحمی. مثال: مردی رویای یک پرنده دودو را داشت. در زندگی واقعی او شاهد پدر مغرور خود را در تلاش برای فروش یک خانه در مقدار زیادی از پول در مقابل عوامل املاک و مستغلات با تجربه متعدد است که به او گفت که قیمت او درخواست بیش از حد بالا است.