مادر بزرگ

اگر شما رویای مادر بزرگ خود را, سپس چنین رویایی نشان می دهد خلوص, عشق واقعی و پیوند بین شما دو. مطمئن شوید که به توجه به ویژگی های مادر بزرگ می خواهد شما آن را در خودتان ببینید.