آبی (نور)

رنگ آبی روشن نماد مثبت گرایی است. این می تواند به افکار، احساسات و یا رفتارهایی که سالم، مفید، درست و صادقانه اشاره. نور آبی همچنین می تواند یک وضعیت بسیار مثبت و یا انتخاب مثبت نشان می دهد. متناوبا, نور آبی می تواند نماد حساسیت, مهربانی, و یا احساس است که یک وضعیت مراقبت در مورد شما. نماد رنگ آبی بر اساس درک عمومی انسان از آسمان در طول یک روز زیبا، یک چیز بسیار خوب است.