شکوه و حال

اگر شما خواب از شکوه خود را, سپس چنین رویایی نشان می دهد خلق و خوی بد و یا پرخاشگری شما با شما حمل. رویا همچنین ممکن است به شما پیشنهاد می شود بیشتر سرگرم کننده و بازیگوش.