چمدان

برای دیدن چمدان به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای بسیاری از خواسته ها، نگرانی ها و نیازهایی است که شما با خود حمل و وزن شما. شما نیاز به کاهش خواسته ها و مشکلات خود را و تسکین فشار شما را بر روی خودتان قرار دادن.