رقصنده

هنگامی که شما رویای رقیر بودن آن را نشان می دهد که شما رو به تمام موانع در زندگی خود را بدون مقاومت در برابر پیدا کردن تصمیم آسان و سریع. شما به نظر می رسد مانند یک فرد نامحدود احساس. معمولا هنگامی که مردم در رویای رققه نماد خلوص، شکنندگی و ضعف است. نماد اصلی رقرقه یک لطف است. به نظر می رسد شما به دنبال کمال، تلاش برای جا به الگوهای زیبایی است که قابل قبول نیست. شما باید درک کنید که نیازی به تلاش برای مانند دیگران وجود دارد, هر کس منحصر به فرد در راه خود را, بنابراین سر به بالا و خودتان.