رقص

رویای در مورد توپ نماد احساس خوب به فقط به نحوی توسعه یافته است. نشان دادن و یا جشن دستاوردهای خود را. لذت بردن از یک چیز شما بیش از حد انجام داده اند واقعا سخت برای برنده شدن. احساس تحت تاثیر قرار با خودتان. پایان زیبا به یک لحظه چالش برانگیز است. متناوبا, توپ ممکن است به رسمیت شناختن نقطه عطف است که رسیده است منعکس. انتظارات بالا و یا اشتیاق برای آینده. رویایی که دوست ندارد مراسم رقص خود را ممکن است منعکس کننده یک فرد و یا وضعیت است که ‘باران در رژه خود را’ و یا ~سرقت رعد و برق خود را.~ احساس قادر به لذت بردن از موفقیت های خود را.