بالون

هنگامی که شما رویای دیدن ballons نشان دهنده سرخوردگی خود را از پیدا کردن همسر روح خود را, عشق واقعی شما شده اند به دنبال برای مدت زمان طولانی. به نظر می رسد یک امکان برای زندگی به طور کامل وارونه وجود دارد. به خاطر داشته باشید که ballons نیز نشان دهنده جاه طلبی های بسیار بالا در مورد خودتان و پمپ. اگر شما دیده اید bilhas که سیاه و سفید آن را به معنی غم و اندوه است که شما رنج می برند, به خصوص اگر این بالن در حال گرفتن کوچکتر و کوچکتر. این که آیا شما رویای پمپاژ بالون با هوا و یا تبدیل شدن به بزرگتر و بزرگتر نماد ناامیدی و تمایل خود را به دور از این مشکلات. معنای دیگر دیدن بالون نشان دهنده جشن ها، مهمانی ها و زمان شاد است. اگر شما رویای بالون است که منفجر شده است آن را نشان می دهد که برخی از شرایط است که شما هنوز متوجه نشده است وجود دارد, اما به این معنی است که هدف تا به حال هیچ ایده ای که شما وارد. به خاطر داشته باشید که هنگامی که شما منفجر بالون نیز می تواند مشکلات شما از رنج می برند نشان می دهد. به نظر می رسد که شما قادر به کنترل این احساسات دیگر نیست و در حال حاضر زمانی است که آنها منفجر به عنوان آن را برای شما بسیار دشوار است به آنها را نگه دارید. اگر شما رویای بودن در بالون هوای گرم نشان دهنده نیاز خود را برای تسکین. اطمینان حاصل کنید که شما سعی خواهد کرد برای غلبه بر چیزهایی که به شما اجازه حرکت در. این رویا نشان می دهد که شما محکم بر روی زمین ایستاده نیست. دیدن بالون نیز می تواند نشانه ای از ذهن خود را از subconsives که به دنبال صلح و استراحت. شما می خواهید به احساس بت کسی است.