بالون هوای گرم

رویا با بالون هوای گرم نماد افکار و احساسات است که شما از ~برج بالا~ یک وضعیت. شما باید یک فرد بهتر و بزرگتر، و یا به زندگی در راه مثبت تر و با اعتماد به نفس نگاه کنید. همچنین می تواند نمایندگی از یک چشم انداز بالغ تر و یا هوشمند در یک وضعیت. یکی می بیند از حادثه بالون هوای گرم نماد مشکلات با بخشش، پذیرش و درک دیگران است. شما همچنین ممکن است عقب نشینی به افسردگی, بدبینی و یا الگوهای اندیشه منفی. رویای در مورد بالون قرمز نماد ~بالا آمدن~ دیگران در راه منفی یا بیش از حد. به عنوان مثال، می توان دوباره قدرت از دست رفته در یک رابطه توسط یک قلدر بد، اما پس از آن شروع به تبدیل شدن به مغرور و cocky.