بالن

رویای در مورد بالون نماد وضعیت است که به شما می دهد دلیلی برای جشن و یا شادی. بالا بردن روح خود و یا لذت بردن از عدم محدودیت. تشخیص دهید و یا متوجه شوید که چیزی خوب اتفاق افتاده است. احساس خوبی در مورد گرفتن آنچه شما می خواهید. لذت بردن از درک یک هدف و یا گرفتن آنچه شما احساس می کنید سزاوار است. مانند انطباق و یا همکاری، که شما در حال گرفتن پس از نداشتن آن. متناوبا, بالن می تواند تسکین است که شما احساس می کنید که یک مشکل از بین رفته است. رویای در مورد بالون هلیوم نماد موقعیت است که به شما دلیلی برای جشن گرفتن و یا شادی برای خودتان. انطباق خودکار و یا خود دولت است که احساس خوبی برای متوجه اتفاق می افتد. مانند خودتان با بی زحمت بودن در مورد آنچه شما می خواهید و یا احساس شما سزاوار است. احساس خوبی برای متوجه یک مشکل اتفاق می افتد خاموش خود و یا شکست در خود. لذت بردن از انطباق کامل و یا همکاری پس از نداشتن آن. رویای در مورد بالون ترکیدن نماد خجالت ناامید کننده و یا امید های تیره. ترس از چیزی رفتن اشتباه در طول یک لحظه مثبت یا شاد. ترس از از دست دادن پیشرفت. همچنین می تواند نشانه ای باشد که امیدهای شما بر اساس خیالات یا توهمات بوده است. رویای اجازه دادن به بادکنک به آسمان نماد احساسات غرق شدن از امید و امکان است. در حال حاضر ربوده شدن و یا اجازه سرنوشت تصمیم گیری چیزی برای شما. وضعیت بالا بردن در حال تقدم بر زندگی شما است. رویای در مورد منفجر کردن بالن نماد امید و یا الهام است که شما در حال دادن به یک وضعیت و یا یک فرد دیگر. آماده شدن برای شادی و یا جشن گرفتن. همچنین می تواند نمایندگی از تلاش خود را به کسی احساس بهتر و یا مقابله با مشکلات شخص دیگری، بنابراین آنها آن را دیگر نیاز ندارد.