بانک ها

رویای در مورد نیمکت پارک نگرش مثبت و یا طنز در مورد چیزی که شما در حال انتخاب برای انجام هیچ کاری. منفی, نیمکت پارک ممکن است ترجیح برای تعلل و یا گرفتن در نقش منفعل منعکس. احساس خوب بدون نیاز به هر گونه ابتکار عمل. احساس راحتی انجام هیچ کاری. رویای در مورد صندلی بدون پشت نماد نگرش راحت, گرفتن در نقش منفعل و یا شنیدن چیزی جالب در حالی که همچنین مشتاق به انجام کار دیگری در اسرع وقت شما می توانید. نقش لحظه ای منفعل به دلیل شما احساس می کنید شما نیاز به. ناراحتی، منفعل بودن برای مدت طولانی. مثال: مردی رویای یک دختر زیبا را داشت که فقط با او روی نیمکت پارک نشسته بود. در بیدار شدن از زندگی او راحت بود انجام هر گونه حرکت دختر به دلیل او تا به حال یک پسر و او بیشتر علاقه مند به لذت بردن از دوست بودن با او.