شتاب دهنده

هنگامی که شما رویای شتاب دهنده، به این معنی است که تحقق شما خواهد شد، از طریق تلاش خود را. این رویا همچنین می تواند بگوید که غلبه بر چیزهایی کمی کندتر, به عنوان بدون نیاز به عجله وجود دارد, شما وظیفه شما می خواهید برای رسیدن به مدت طولانی دریافت کنید. اگر شما می بینید شتاب دهنده شکسته و یا شکسته به این معنی است که شما هیچ کنترلی در برخی از بخش های زندگی خود را, آنچه شما نیاز به انجام این است, بازگشت به هم و کنترل در دست خود را به نتایج شما می خواستید. عجله نکنید زمانی که شما تصمیم گیری مهم است.