وان حمام

رویای دیدن و یا گرفتن وان حمام نشان می دهد تمایل خود را برای فرار از روال روزانه. شما می خواهید، که شما می توانید از تمام مشکلات شما داشتن فشار. شاید شما بیش از حد سخت در چند هفته یا ماه گذشته کار کرده اند، و در حال حاضر ذهن ناخودآگاه خود را به شما می دهد سیگنال برای متوقف کردن و استراحت. رویا همچنین می تواند علاقه خود را در آرامش نشان می دهد. شاید شما یکی از کسانی که دوست دارد خود را یک بار در حالی که pamper، برای دیدن کسی که در وان حمام غرق شده و یا شما اعلام آنچه که زمان برای مواجه شدن با ترس خود را. به نظر می رسد مانند شما فکر می کردم شما آماده به حرکت و مواجه با ترس های خود را, اما در نظر گرفتن زمان زمانی که شما در واقع آماده خواهد شد. سعی کنید به حرکت گام به گام به جای عجله در تمام رخدادها.