حمام

رویای خانه کوچک نماد یک گزینه کمتر مطلوب برای خلاص شدن از شر مشکلات خود را. با اعتماد به نفس ، دانستن شما می توانید یک مشکل در هر زمان رسیدگی کند ، اما شما آن را دوست ندارم.