حمام

رویای در مورد حمام نماد امکان و یا فرصت برای خلاص شدن از شر یک وضعیت منفی است. باورها یا تجربیاتی که شما توانایی فراموش کردن آنها را دارید. شما ممکن است مشکلات شخصی, عادات, و یا یک وضعیت زندگی است که آماده به تحویل. نماد رویای قادر به پیدا کردن حمام و یا که آنها فرسوده به نماد سرخوردگی است که توانایی خود را به مراقبت از خود را در راه شخصی است. همچنین بسیاری اتفاق می افتد این در راه برای مقابله با یک مشکل شما. رویای تنها حمام در دسترس باشد در نمایش باز و ساده از دیگران نماد فقدان حریم خصوصی و یا زمان شخصی است. مردم در شرایط زندگی با حریم خصوصی کاهش یافته معمولا این رویا. تمیز کردن توالت نماد یک شورش مجدد در انرژی و یا انگیزه برای خلاص شدن از اعتقادات، عادات و یا تجربه شما داشتن. دادن یک مشکل شما یک شانس دیگر. آماده شدن برای استراحت با چیزی منفی یا نامطلوب. فلاش حمام نماد موقعیت های نامطلوب و یا الگوهای فکر منفی است که شما اجازه رفتن. خلاص شدن از شر چیزی که شما دوست ندارم و یا ارزش دیگر. رویای در مورد حمام مسدود نماد مشکلات و یا موانع است که پیشرفت آهسته. شما نمی توانید در نهایت با یک مشکل از… یا حرکت کنید. دخالت های عاطفی. سوسیس و یا سرریز توالت می تواند احساسات از نیازهای شخصی منعکس, قادر به برآورده نمی شود با توجه به نیازهای افراد دیگر همیشه می آید اول. احساس اختلال و یا از دست رفته همان زمان برای مسائل شخصی است که دیگران. شما ممکن است نیاز به حریم خصوصی بیشتر, سلف سرویس, و یا خود بیان. مثال: زنی که رویای حمام با تعمیر پشتیبان را داشت. در زندگی واقعی او در نهایت مدنیت و دوستی با شوهر سابق خود را پس از سال ها تلخی ترمیم شده بود. حمام منعکس کننده توانایی خود را برای خلاص شدن از تنگی عاطفی.