نوار

رویای بودن در یک نوار نماد مناطقی از زندگی خود را که شما آگاهانه بیش از وسواس و یا پرشور در مورد. شما تلاش برای انجام کاری بسیار، احتمالا به نقطه افراط و تفریط. همچنین می تواند نمایندگی از موضوعات است که شما می خواهم به بحث در جزئیات و یا برای دوره های طولانی از زمان. مثبت, آن را می تواند منافع و اشتیاق نشان می دهد. منفی, ممکن است منعکس کننده مسائل است که شما بیش از حد نگران و یا فعالیت های شما معتاد به.