قایق با سرعت بالا

رویای در مورد یک قایق سرعت نماد پیمایش عدم قطعیت، لحظات استرس زا و یا موقعیت های منفی در سرعت سریع است. شما ممکن است احساس نیاز فوری به مواجه با یک مشکل. شما ممکن است در تلاش برای رفتن را از طریق زمان دشوار در اسرع وقت. شما همچنین ممکن است احساس عجله و یا تحت فشار برای نگه داشتن. مثال: یک مرد خواب سوار یک قایق سرعت در سراسر دریاچه به همان سرعتی که او می تواند. در زندگی واقعی، او یک مرد همجنسگرا بود که به IAD مبتلا شده بود. او در تلاش بود به ترک سبک زندگی همجنسگرا به همان سرعتی که او می تواند با به دنبال درمان و حمایت از دوستان.