میله شکلات

رویای در مورد نوار شکلات نماد پاداش گاه به گاه خود و یا درمان خود را به چیزی است که به شما احترام نمی گذارد. یه درمان گاه به گاه معمولا یک نماد برای منعکس کردن استمناء در زندگی واقعی.