مانع لنگر

شما می توانید یک مانع از لنگر نماد جهت است که اعتقادات خاص و یا موقعیت های هدایت شما در زندگی را ببینید. به عنوان مثال، اگر شما یک مانع لنگر است که به سمت چپ می رود و سپس تبدیل به تبدیل به سمت راست آن می تواند نشان دهنده تبدیل اخلاقی، و یا بازگشت از یک وضعیت مثبت است. همچنین می تواند به صبر مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف اشاره کند.