آبجو کگ

هنگامی که شما می بینید بشکه در یک رویا، پس از آن چنین رویا نشان می دهد مشکلات شما در حالی که مبارزه. رویایی که در آن بشکه پر است ، نشان دهنده انتخاب درست است ، شما در زمان دور در حالی که مبارزه با تمام مبارزه. اگر بشکه خالی است، سپس تصمیم بگیرید و انتخاب تکنیک های مختلف برای رسیدن به موفقیت. اگر بشکه شکسته است و یا سوراخ, سپس به این معنی است که شما اختلافات و یا درگیری با اعضای خانواده خود را داشته باشد. کلاه بشکه نشان دهنده چیزهای اصلی است که باید توسط شما و دیگر قابل توجهی خود را درک.