سیب زمینی شیرین

رویای سیب زمینی شیرین آب پز نماد راحتی در دانستن این است که شما می توانید چیزی یا کسی در صورت لزوم اعتماد. احساس دلپذیر, دانستن که شما به راحتی می توانید یک مشکل غلبه بر اگر شما را انتخاب کنید. من احساس خوبی دانستن که چیزی که شما می خواهید و یا نیاز همیشه در دسترس است. سیب زمینی شیرین ممکن است منعکس کننده یک منبع دست نخورده و یا ارائه است که به شما اعتماد به نفس می دهد. رویای سیب زمینی شیرین آب پز و یا پوره منعکس کننده فوق العاده چگونه فوق العاده شما احساس دانستن که کسی همیشه مراقبت از شما زمانی که شما نیاز به آنها را برای.