سیب زمینی شیرین

برای دیدن یک سیب زمینی شیرین در رویا شما, می تواند به عنوان نماد انرژی روانی و عاطفی تفسیر, مرتبط با واحدهای بیولوژیکی اساسی. اگر شما خوردن سیب زمینی شیرین در رویا, سپس به این معنی است که اشتهای جنسی خود را قوی تر از کسی که شما با. در هر دو مورد, گلدان شیرین نشان می دهد تقاضا به تعادل رابطه. شما نیاز به پیدا کردن تعهد در برخی از جنبه های خود را به منظور ایجاد رابطه راحت و رضایت بخش برای هر دو.