ضرب و شتم

رویای قابل توجه در مورد سطح پر سر و صدا برای جلب توجه است به عنوان تغییرات در زندگی رویاپرداز استقبال تفسیر شده است. برای شنیدن تصادف در رویاها، نشان می دهد که ناخودآگاه خود را در تلاش است برای جلب توجه خود را به برخی از جنبه های خود و یا به برخی از وضعیت بیداری. یک فرصت جدید را می توان به شما ارائه شده است.