ضربان قلب

برای شنیدن ضربان قلب به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز به فکر کردن در مورد آن شاید او مقابله و یا به رسمیت شناختن احساسات خود را تفسیر شده است. شما نیاز به چیزی نزدیک شدن با سر خود را نگه داشته بالا. متناوبا, ضربان قلب می تواند نماد زندگی و یا ترس. یه جوری احساس خطر میکنی