غسل تعمید داده شده

رویای غسل تعمید داده شده است ، به معنای راه اندازی مجدد در شرایط و یا تولد چیزی بسیار مثبت است. غسل تعمید در رویا نیز به عنوان یک عمان برای تجدید معنوی و تازه در آغاز رابطه ایستاده است. شما ممکن است از طریق تغییر، تحول، و یا تغییر به درک بهتر خود را به عنوان یک فرد مهم که در آن شما می خواهید.